Projekty unijne - Protechnika

Wybierz język strony

  • Polski
  • English
Protechnika Projekty unijne

Projekty unijne

Protechnika Łuków Sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I komponent Działania 2.2 Otwarte Innowacje- wspieranie transferu technologii

Tytuł projektu

Transfer technologii- zakup licencji do dedykowanych rozwiązań informatycznych Product Design and Manufacturing Collection przez Protechnika Łuków Spółka z o.o.

Opis projektu

Projekt będzie realizowany w Dębowicy w powiecie łukowskim w województwie lubelskim. Celem projektu jest transfer technologii nabycie prawa do wykorzystania dedykowanego systemu przeznaczonego do projektowania produktowego i przemysłowego. Projekt jest zorientowany na podniesienie zdolności organizacyjnych w procesie projektowym oraz procesie realizacji zamówień.

Wartość projektu

733 836,27 zł

Dofinansowanie

417 630,40 zł

Protechnika Łuków Sp. z o.o. z siedzibą w 21-400 Łuków, ul. Żelechowska 67 realizuje projekt objęty dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚPi

Tytuł projektu:

Wdrożenie produkcji innowacyjnych urządzeń na cele przetwarzania RDF

Opis projektu: 

Projekt będzie realizowany w Dębowicy w powiecie łukowskim w województwie lubelskim. Projekt jest przygotowany do realizacji ze względu na posiadanie pozwoleń i decyzji administracyjnych. Przedmiot projektu obejmuje zakup środków trwałych i docelowo rozpoczęcie produkcji innowacyjnych instalacji do wytwarzania brykietu z RDF. Nastąpi budowa i wyposażenie zakładu produkcyjnego oraz zastosowanie innowacyjnych technologii. Produkt projektu w postaci instalacji do wytwarzania brykietu z RDF znajdzie szerokie grono klientów wśród RIPOKów, jest produktem innowacyjnym w skali ponadkrajowej. W wyniku realizacji projektu powstanie sprawnie funkcjonujący zakład produkcyjny, gdzie zatrudnienie znajdzie co najmniej 10 nowych pracowników.

Wartość projektu

34 783 258,79 zł

Dofinansowanie

19 795 350,53 zł

Protechnika Łuków Sp. z o.o. realizuje projekt pt. Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji firmy PROTECHNIKA ŁUKÓW Sp. z o.o.” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.2: Internacjonalizacja MŚP, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu:

Celem projektu jest wdrożenie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI) związanego z wprowadzeniem wytwarzanych przez firmę PROTECHNIKA produktów na rynki zagraniczne, co wpłynie na zwiększenie aktywności gospodarczej firmy i rozpoczęcie działalności przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych w wymiarze adekwatnym do możliwości oraz potencjału firmy.

Planowane efekty: 

Wzrost sprzedaży produktów Protechnika Łuków Sp. z o.o., zbudowanie stałej obecności produktów na rynku zagranicznym, zbudowanie świadomości marki Protechnika Łuków Sp. z o.o.

Wartość projektu

1 439 592,00 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych

1 168 100,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

597 910,00 PLN

Protechnika Łuków Spółka z o.o. jest Beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek – tytuł projektu: „Produkcja innowacyjnych ciągów technologicznych TYTAN ONE”.
Celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa PROTECHNIKA. Cel ten jest możliwy do osiągnięcia dzięki zrealizowanym pracom badawczo-rozwojowym, co pozwoliło opracować nowy produkt.

Celem bezpośrednim jest wdrożenie innowacji produktowej na skalę międzynarodową.

Nowym produktem jest linia technologiczna do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) TYTAN ONE
na bazie frakcji podsitowej odpadów komunalnych.

Dzięki realizacji projektu zostanie uruchomiony nowy zakład produkcyjny. Projekt zwiększy przychody naszej firmy, dzięki czemu stanie ona jeszcze bardziej konkurencyjna na rynku produkcji maszyn
i urządzeń.

Efektami realizowanego projektu są:

  • Wprowadzenie na rynek nowego produktu;
  • Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych;
  • Wprowadzenie innowacji procesowej;
  • Wprowadzenie ekoinnowacji;
  • Wydłużenie cyklu życia produktu poprzez jego opłacalną naprawę.

Wartość projektu:

  • Koszty ogółem: 36 078 360,00 PLN;
  • Koszty kwalifikowane: 29 332 000,00 PLN
  • Wkład Funduszy Europejskich: 20 000 000,00 PLN.


Dystrybutor Rozdrabniaczy

Logo M&J Recycling

Partner

Logo Hardox Wear Plate
Logo SSAB
ISO 14001
ISO 9001:2023
CE
Projekty unijne - sprawdź szczegóły
Strona Protechnika na Facebooku Profil Protechnika na LinkedIn Kanał Protechnika na You Tube © 2023 Protechnika. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Hedea.pl