Separatory powietrzne

Separatory powietrzne

Separatory powietrzne firmy Protechnika służą do odseparowania lekkiej frakcji od ciężkiej podczas segregacji odpadów w procesie recyklingu. Urządzenia te dzięki swojej konstrukcji i związanej z tym skuteczności bardzo często zastępują ręczne sortowanie i przyczyniają sią do zmniejszenia kosztów procesu segregacji. Separator przeznaczony jest do pracy z takim materiałem jak: odpad komunalny zmieszany, selektywnie zbierany, RDF, odpady budowlane, biomasa i odpady przemysłowe typu guma, tworzywa i inne

Karta katalogowa produktu