Rozrywarki

Rozrywarka

Rozrywarki do worków firmy Protechnika sa stosowane jako pierwszy element linii technologicznych. Urzadzenia te służa do otwierania i oprózniania zawartosci
i przenoszenia jej na przenosnik tasmowy. Ich konstrukcja umożliwia rozrywanie i opróżnianie worków z odpadami różnej wielkosci, bez naruszania ich zawartosci.

– Przetworzone w ten sposób, nierozdrobnione materiały maja gabaryty właściwe do dalszego procesu sortowania.
– Rozrywarka pozwala na szerokie możliwosci aplikacyjne na etapie projektowania i montażu.

Karta katalogowa produktu