Kontakt

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: „RODO”) informujemy, że:
1)	Administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnianych poprzez formularz kontaktowy będzie PROTECHNIKA (adres: ul.Żelechowska 67 21-400 Łuków ). 
        Kontakt z nami możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: rodo@protechnika.com
2)	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podstawą prawna takiego przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
3)	Pani/Pana dane osobowe nie będą nikomu ujawniane. Dostęp do danych będzie miał jedynie nasz pracownik udzielający odpowiedzi na przesłane zapytanie.
4)	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas w jakim istniał będzie cel przetwarzania, a więc potrzeba wzajemnego kontaktu zainicjowanego przesłanym zapytaniem. 
        Po tym czasie dane osobowe zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.
5)	Ma Pani/Pan prawo do:
	a)	żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
	b)	wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
	c)	przenoszenia danych;
	d)	wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa).
	6)	Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przesłania zapytania i udzielenia przez nas odpowiedzi.
7)	Pani/Pana dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.

Kontakty

Dział handlowy

Kontakt

tel: +48 25 798 97 20 w. 26
handlowy@protechnika.com

Artur Kania

Prezes Zarządu

kom: +48 607 980 088
e-mail: prezes@protechnika.com

Paweł Płowaś

Dział Exportu

kom. +48 500 642 891
e-mail: p.plowas@protechnika.com

 

Tomasz Pietrasik

Dyrektor Zakładu

kom. +48 607 980 779
e-mail: t.pietrasik@protechnika.com

Markus Klanke

Sprzedaż, Serwis - Niemcy

www.klanke-vertrieb.de
e-mail:
info@klanke-vertrieb.de

Grzegorz Końka

Dział Handlowy

kom: +48 607 980 339
e-mail: handlowy@protechnika.com

Andrzej Gawryś

Dział Zakupów

kom: +48 607 980 449
e-mail: a.gawrys@protechnika.com

Formularz kontaktowy

3 + 12 =

PROTECHNIKA
ul. Żelechowska 67, 21 – 400 Łuków,
tel.: +48 607 980 088, +48 25 798 97 20
e-mail: protechnika@protechnika.com,
www.protechnika.com