Tyle zysku, ile odzysku – czyli recykling dla gospodarki cyrkulacyjnej

 

Wśród firm należących do Klastra znajdują się producenci maszyn, urządzeń i linii technologicznych do przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów. Ich oferta obejmuje kruszarki, młyny, separatory, podajniki zaprojektowane i wykonane zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami Klientów, przemysłowe urządzenia do procesu termolizy oraz urządzenia myjące (myjki dynamiczne).

Nasi członkowie oferują również konstrukcje stalowe i akcesoria metalowe takie jak okucia plandek samochodowych, elementyzabudowy naczep.

Instytucje naukowe i nowoczesne centra badawczo-rozwojowe

proponują szeroki wachlarz usług badawczych z zakresu rozpoznania składu chemicznego i zagospodarowania odpadów, odzysku materiałowego i energetycznego m.in.polimerów, gumy, nanokompozytów, metali nieżelaznych z wszelkiego rodzaju surowców wtórnych, unieszkodliwiania odpadów, opracowywania metod granulowania różnorodnych materiałów, badania folii i materiałów opakowaniowych.

Nowoczesna infrastruktura laboratoryjna i wykwalifikowana kadra naukowo-techniczna, pozwala na wykonanie na zlecenie klientów, specjalistycznych badań laboratoryjnych oraz przeprowadzenie (przez akredytowane jednostki badawcze należące do Klastra) certyfikacji wyrobów i odpadów.

Usługi badawcze

Laboratoria

Certyfikacja

Wśród firm należących do Klastra znajdują się producenci maszyn, urządzeń i linii technologicznych do przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów. Ich oferta obejmuje kruszarki, młyny, separatory, podajniki zaprojektowane i wykonane zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami Klientów, przemysłowe urządzenia do procesu termolizy oraz urządzenia myjące (myjki dynamiczne).

Nasi członkowie oferują również konstrukcje stalowe i akcesoria metalowe takie jak okucia plandek samochodowych, elementyzabudowy naczep.

Instytucje naukowe i nowoczesne centra badawczo-rozwojowe

proponują szeroki wachlarz usług badawczych z zakresu rozpoznania składu chemicznego i zagospodarowania odpadów, odzysku materiałowego i energetycznego m.in.polimerów, gumy, nanokompozytów, metali nieżelaznych z wszelkiego rodzaju surowców wtórnych, unieszkodliwiania odpadów, opracowywania metod granulowania różnorodnych materiałów, badania folii i materiałów opakowaniowych.

Nowoczesna infrastruktura laboratoryjna i wykwalifikowana kadra naukowo-techniczna, pozwala na wykonanie na zlecenie klientów, specjalistycznych badań laboratoryjnych oraz przeprowadzenie (przez akredytowane jednostki badawcze należące do Klastra) certyfikacji wyrobów i odpadów.

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu tworzą polskie przedsiębiorstwa świadczące pełny zakres usług z zakresu zagospodarowania większości kategorii odpadów na terenie całego kraju.

Nasi partnerzy dysponują niezawodną i rozbudowaną siecią innowacyjnychn instalacji przetwarzania i recyklingu odpadów, odpowiadających najnowszym standardom technicznym. W połączeniu ze sprawnie funkcjonującą logistyką, gwarantuje to zagospodarowanie i transport odpadów
na najwyższym poziomie z pełnym poszanowaniem obowiązującego prawa.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych i wydajnych technologii oferujemy wysoko wydajny odzysk i recykling szerokiej gamy odpadów przemysłowych i komunalnych w tym także baterii, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego czy odpadów ze złomowanych pojazdów.Prowadzimy odzysk materiałowy metali żelaznych, metali nieżelaznych (szlachetnych, towarzyszących i krytycznych), tworzyw sztucznych, szkła, makulatury, drewna, a także odzysk energetyczny w oparciu o grupy odpadów nienadających się do dalszego przetworzenia.

Sprzedaż

czystych metali, złomu metalowego (żelazo, stal, cynk, cyna, srebro, złoto, miedź, molibden, nikiel, selen, mangan, aluminium) oraz stopów metali (głównie mosiądz, brąz oraz stopy aluminium)

Sprzedaż

tworzyw sztucznych w postaci przemiału, granulatu i regranulatu
(PS, ABS, PP, PMMA, PC, PE, PET, HDPE)

Sprzedaż

makulatury folii odpadowej oraz wyrobów foliowych.

Sprzedaż

związków chemicznych na bazie cynku, manganu, miedzi, molibdenu, niklu, selenu, srebra, oraz katalizatorów

Sprzedaż

wyrobów gotowych na bazie miedzi takich jak: anody, katody, walcówki, wlewki

Sprzedaż

części samochodowych pochodzących z recyklingu pojazdów, paliw alternatywnych.

Kontakt: Koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o.
z siedzibą w Kielcach
ul. Bartosza Głowackiego 4A/15, 25-368 Kielce
tel. kom.: +48 533 649 605

e-mail: office@klasterodpadowy.com
www.klasterodpadowy.com

Zapraszamy do współpracy firmy i instytucje zainteresowane usługą niszczenia dokumentacji oraz wszelkich nośników danych zawierających informacje poufne.