Brykieciarki

Technologia zagęszczania | RDF | brykietowania – peletowania

Innowacyjna technologia zagęszczania RDF/SRF. To opatentowane rozwiązanie, opracowane przez Grzegorza Kowalczyka – właściciela Protechniki stanowi jedyny w Europie patent nisko kosztowego zagęszczenia frakcji nadsitowej, jak również podsitowej z jednoczesną możliwością zagospodarowania odwodnionych osadów ściekowych, których zagospodarowanie również jest problemowe. Koszty stosowanej dotychczas technologii zagęszczania RDF/SRF opartej na dostępnych konwencjonalnych technologiach (granulowanie) są niewspółmiernie wysokie w stosunku do opracowanej przez Protechnikę technologii. Dodatkowo cały czas trwają prace nad dalszą optymalizacją kosztów produkcji, które już i w tym momencie są zaskakująco korzystne w stosunku do istniejących. W technologii konwencjonalnej jest to ok. 120 zł/1Mg, zaś w technologii Protechnika ok. 20zł/1 Mg. Równocześnie paliwo nie wymaga specjalnych warunków składowania i zapewnia niższy koszt transportu. Powyższa technologia z powodzeniem jest wykorzystywana w skali przemysłowej, od końca ubiegłego roku, w instalacji w woj. pomorskim. Uzyskiwany produkt jest powtarzalny i uzyskuje zagęszczenie o parametrach 650 kg/1m3.

Karta katalogowa produktu